SECURIFOR - LEIDEN - NEDERLAND

Een veilige omgeving voor geestelijke gezondheidszorg Rivierduinen beschikt als Nederlandse organisatie voor geestelijke gezondheidszorg over diverse regionale centra in het noorden en midden van Zuid-Holland.

Een van die centra bevindt zich in Leiden: een gesloten centrum (High Care-kliniek) waar cliënten herstelondersteunende zorg genieten. Gebouwen, tuin en openluchtvoorzieningen werden omheind om te voorkomen dat cliënten ongezien het centrum verlaten en zichzelf in gevaar brengen. De afrastering moest dan ook tegemoetkomen aan uiteenlopende vereisten: een fysieke hindernis vormen, verzekeren dat mensen er zich niet aan kunnen verwonden en voorkomen dat ze er overheen klimmen. GGZ Leiden koos voor een Securifor-paneelafrastering. Die biedt een goede doorkijk, zodat de cliënten niet het gevoel krijgen opgesloten te zitten. De groene kleur (RAL 6009) sluit mooi aan bij de natuurlijke omgeving en draagt nog bij tot het gevoel van openheid. Met haar kleine mazen en zware draaddiameter is een Securifor-omheining zeer moeilijk te beklimmen. Bijkomend voordeel: men kan zich niet kwetsen aan uitstekende draden of scherpe hoeken.

De begroeiing met klimplanten verleent het geheel een aangenaam voorkomen.


TOP