BETAFENCE GARANTIE
Kwaliteit al 140 jaar

PRODUCTGARANTIE - REGIO EUROPA

Polyester, PVC of Zincalu® Super gecoate Betafenceafrasteringsproducten die op minstens 3 km afstand van zout water zijn geïnstalleerd

Betafence 10 years garantee

DEFINITIE VAN DE BETAFENCE 10 JAAR GARANTIE

Betafence Belgium NV en zijn filialen (hierna “Betafence” genoemd) garanderen hierbij de levensduur van hun producten van het merk Betafence gedurende een periode van 10 jaar vanaf de factuurdatum. Deze garantie dekt alle productiedefecten evenals de staat van behoud van het product. Wanneer Betafence de claim aanvaard heeft, verbindt Betafence zich ertoe het defecte product te herstellen of te vervangen, doch enkel het materiaal. De garantie sluit alle mogelijke directe en indirecte kosten uit. De voorwaarden van de garantie zijn van toepassing in functie van de gefactureerde waarde (afrasteringsmaterialen excl. btw):

- Voor een factuurbedrag lager dan  € 250.000: herstelling of vervanging van het materiaal aan degressief percentage.

 • Jaar 1 en 2: 100% vervanging
 • Jaar 3 en 4: 90% vervanging
 • Jaar 5 en 6: 80% vervanging
 • Jaar 7 en 8: 70% vervanging
 • Jaar 9 en 10: 60% vervanging

- Voor een factuurbedrag hoger dan € 250.000 wordt geen automatische productgarantie toegepast. In geval van een geschil kan een erkend onafhankelijk inspectie-orgaan ingeschakeld worden om de ware aard van de klacht te bepalen.

Garantie 20 years Betafence eXtreme

DEFINITIE VAN DE UITGEBREIDE (10 jaar EXTREME) GARANTIE

Producten in een sterk corrosieve omgeving:
Dezelfde garantie wordt toegepast op een beperkt aantal opgesomde “EXTREME”- producten wanneer zij dichtbij de zee worden geïnstalleerd. Deze producten worden afzonderlijk vermeld op de productlijst. De uitgebreide garantie is van kracht wanneer afrasteringsproducten niet in direct contact staan met zout water of niet juist boven zout water geïnstalleerd zijn.

Projecten met een factuurbedrag hoger dan 250.000 EUR:
Enkel een projectspecifieke garantie is van kracht. Alle aanvragen voor een "projectgarantie" moeten gebeuren op het ogenblik dat de offerte wordt opgesteld. Producten en product-coatings zullen worden gecontroleerd en geoptimaliseerd in functie van de specifieke plaats van het project door Betafence Group Quality & Technology. De klant zal dan een projectspecifiek Garantiecertificaat ontvangen.

Productlijst

Productcategorie Productmerk Coating

Standaard 10 jaar garantie
C1-2-3 Omgeving
> 3 km van de zee

Uitgebreide garantie
10 jaar eXtreme
C4-5 Corrosieve omgeving

Vierkant vlechtwerk - Plasitor PVC Ja Ja
- Vierkant vlechtwerk Fusion bonded FUBO Ja Ja
Geknoopte gazen - Ursus Heavy 
- Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Ja Nee
Gelast gaas op rollen - Pantanet Essential
- Pantanet Light
PVC Ja Nee
- Pantanet Family PVC Ja Ja
- Fortinet Protect PVC Ja Ja
Residentiële/Decoratieve panelen - Bekafor Classic PVC Ja Ja

- Zenturo Classic
- Zenturo Super
- Bekazur 2D
- Decofor

PES Ja Nee
Spijlenhekwerk - CreaZen
- Barofor
PES Ja Nee
Medium security 3D Panelen - Nylofor 3D Plast
- Nylofor 3D Super Plast
PES Ja Nee
- Nylofor Essential
- Nylofor 3D Pro
- Nylofor 3D Pro Xl
PVC Ja Ja
Medium Security 2D Panelen - Nylofor F Plast
- Nylofor 2D Plast
- Nylofor 2D Super Plast
PES Ja Nee
- Nylofor 2DS eXtreme MTO PES Ja Ja
High Security Panelen - Securifor 2D
- Securifor 3D
- Securifor 4D 
ZNAL
or
PES
Ja Nee
- Securifor Znal Super Ja Nee
Privacy oplossingen - Screeno Line
- Screeno Wave
- Collfort
- HoriZen
- Ja Nee
Ronde palen - Bekaclip-P
- Bekarond-P
PVC Ja Ja
- Bekazur 2D paal
- Rond palen
- Bekaclip 
PES Ja Nee
Palen - Bekafix 
- Bekafix super 
- Quixolid Plus 
- Bekazecure
PES Ja Nee
Vierkante palen - Zenturo paal
- HoriZen paal
- Nylofor paal
- Decofor paal
- Lox paal(D, F, E, O)
- Securifor paal
PES Ja Nee
Accessoires - Bekazur 2D - Ja Nee
- Spandraad
- Binddraad
FUBO Ja Ja
- Spandraad
- Binddraad
- Spanstaven
PVC Ja Ja
- Professionele spanners
- Bekafix bevestigingsstukken
PES Ja Nee
- Professionele spanners eXtreme
- Bekafix bevestigingsstukken eXtreme
- Bekafix voetplaten eXtreme
- Bekafix schuine opstand eXtreme
HDG + PES Ja Ja
- Fortinet Clips INOX Ja Ja
Prikkeldraad - Motto PVC Ja Ja
Draaipoorten - Fortinet
- Bekafor Classic
- Bekazur
- Zenturo Classic
- CreaZen
- Ja Nee
- Robusta-Nylofor HDG + PES Ja Nee
- Robusta Medium
- Egidia
PES Ja Nee
Schuifpoorten* - Bekamatic SC Epoxy + PES Ja Nee
- Robusta SC & SR PES Ja Nee
  - Egidia SC PES Nee Nee
Snelvouwpoort* - Faldivia ALU + PES Ja Nee

 

* 10 jaar garantie enkel geldig OP de coating; 2 jaar garantie op automatisatie en onderdelen van de poorten

UITSLUITINGEN

 • Betafence-producten die niet opgenomen zijn in de standaardproductenlijst die raadpleegbaar is op de Betafence website (rubriek : kwaliteit). Deze lijst wordt jaarlijks opgemaakt.
 • Schade die wordt veroorzaakt door een installatie die niet overeenstemt met de instructies van Betafence wordt niet gedekt. Omheiningen die worden geplaatst bij temperaturen onder 0 °C voor producten met PVC-coating of onder -10 °C voor producten met polyester-coating.
 • Delen van de omheining die opzettelijk ongecoat worden gelaten voor aardingsdoeleinden.
 • Schade die wordt veroorzaakt door temperaturen boven 50 °C.
 • Schade die wordt veroorzaakt tijdens de opslag, hantering, transformatie, installatie of na het installeren van het product. Niet-compatibele producten die mogelijk een nadelige invloed kunnen hebben op de producten. Schade die wordt veroorzaakt door wind bij privacy omheining.
 • Omheiningen die op minder dan 3 km van zout water zijn geplaatst, en op alle eilanden van de Atlantische Oceaan. Corrosie die wordt veroorzaakt door abnormale hoeveelheden agressieve chemische stoffen of een omgevingscorrosiviteit hoger dan klasse C3 (ISO 9223).
 • Rode roest op minder dan 2 % van de totale gecoate oppervlakte per unit. Witte roest. Verkleuring van de coating en vlekken.
 • Oppervlakkige roest of putjes op het oppervlak van roestvrijstalen onderdelen kunnen optreden, maar op de functie geldt een garantie.
 • Privacy omheining: beperkte vervorming zolang de functionaliteit niet wordt aangetast.
 • Poorten: de garantie op de werking en het automatiseringssysteem is beperkt tot 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de datum van inbedrijfstelling, wat eerst komt (zie details over uitsluitingen voor automatisering en onderdelen). Vervorming van de vleugel van een schuifpoort zonder hitteschilden door opwarming door de zon aan één zijde; wanneer de vleugel min of meer langs de noord-zuidas wordt geïnstalleerd en in combinatie met donkere kleuren zoals RAL9005, RAL6005, RAL7016 en andere kleuren met een L-waarde (CIE 1976 Lab) onder 35. De CE-certificering van de Betafence-poorten is gebaseerd op EN 13241-1 en EN 12424 .  Als gevolg hiervan is de windbelastingklasse van de poort gedefinieerd voor een gesloten positie van de poort en is deze niet geldig voor een open positie.
 • Palen met holle doorsnede (bijvoorbeeld Nylofor-paal; Bekaclip-palen...) geïnstalleerd op een betonnen muur (zonder gebruik van een voetplaat) of zo geplaatst dat de bodem van de paal door beton wordt geblokkeerd (mogelijke waterinfiltratie kan niet weglopen in de bodem).
 • Alsook directe en indirecte schade veroorzaakt door wind en andere extreme weercondities, zoals bijvoorbeeld storm met hagel en bliksem.
 • Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of verkeerde toepassing, bodem- of structurele bewegingen, natuurrampen, brand, misbruik, vandalisme, oorlog, nalatigheid of het nalaten om het nodige routine-onderhoud uit te voeren.
 • In geval van een klacht zal Betafence de factuur opvragen om de aankoopdatum van de producten te verifiëren. De garantie is pas geldig wanneer de volledige betaling ontvangen werd.

 

TWEE JAAR GARANTIE OP AUTOMATISERINGSSYSTEEM EN ONDERDELEN VAN DE POORT

Lees hier meer over de constructeursgarantie van Betafence Belgium NV inzake schuifpoorten.

Uitsluitingen:

 • Poorten die niet correct volgens de instructies van Betafence werden geïnstalleerd.
 • Nalaten om de correcte werking van de poort minstens tweemaal per jaar te controleren en de poort indien nodig bij te stellen of te reinigen.
 • Poorten waarbij geen regelmatig onderhoud door een gekwalificeerd persoon werd uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de onderhoudsinstructies; een schriftelijke nota van elk onderhoud dient aanwezig te zijn.
 • Oneigenlijk gebruik van de poort.
 • Elke wijziging van de structuur of het automatiseringssysteem van de poort die niet door Betafence werd goedgekeurd en het gebruik
 • Tenzij goedgekeurd door Betafence, maakt elke wijziging & of aanpassing aan de poortstructuur of automatiseringsonderdelen & of -parameters, de garantie en de bijbehorende CE-certificering van het product ongeldig.

 

Garantievoorwaarden uitgegeven in april 2017
- Internet herziening in februari 2019: Extreme assortiment coating toegevoegd
- Internet herziening in september 2019: Uitsluitingen paragraaf toegevoegd
- Internet herziening in december 2019: Verwijderen Fortinet Super, Medium, Pantanet Protect, Nylofor 3D Multi
- Internet herziening in februari 2020: Palen met holle sectie geïnstalleerd op een betonnen muur uitsluitingen
- Internet herziening in april 2020 : Vervorming poortvleugel van schuifpoorten zonder hitteschild.
- Internet herziening in juni 2020 :  Uitsluiting van wijziging van de poortstructuur.

- Internet herziening in september 2020 : Degressiviteit ongeacht het bedrag van de factuur 

G. Corbett @ D. Declercq: Group quality


TOP