BETAFENCE 10 JAAR "EXTREME" GARANTIE
Omgeving C5 - Europa

PRODUCTGARANTIE - REGIO EUROPA

Polyester of PVC gecoate Betafence afrasteringsproducten voor hoog corrosieve omgevingen

betafence-10-year-extreme-guarantee-2023

DEFINITIE VAN DE GARANTIE 10 JAAR "EXTREME"

Betafence Belgium NV en haar filialen (hierna "Betafence") garanderen hierbij de afrasteringssystemen van het merk Betafence "10 jaar Extreme" voor een periode van 10 jaar vanaf de factuurdatum. Deze garantie dekt zowel fabricagefouten als de staat van behoud.

Na validatie van de klacht door Betafence, zal Betafence het defecte product (of deel van het product) herstellen of vervangen - enkel materiaal. De waarde van het defecte product is gebaseerd op de waarde van de Betafence factuur. Alle eventuele directe of indirecte kosten gelinkt aan deze klacht vallen niet onder de garantie.
De garantievoorwaarden variëren naargelang de factuurwaarde ( afrasteringsmateriaal exclusief BTW):

-    Voor een factuurbedrag lager dan  € 250.000: herstelling of vervanging van het materiaal aan degressief percentage.
Jaar 1 en 2: 100% vervanging
Jaar 3 en 4: 90% vervanging
Jaar 5 en 6: 80% vervanging
Jaar 7 en 8: 60% vervanging
Jaar 9 en 10: 50% vervanging

-    Voor een factuurbedrag hoger dan € 250.000 wordt geen automatische productgarantie toegepast. Alleen een projectspecifieke garantie is geldig. Elke aanvraag voor een "Projectgarantie" moet op het moment van de offerte worden ingediend. Producten en productcoatings zullen door Betafence Group Quality & Technology worden geverifieerd en geoptimaliseerd in functie van de specifieke projectlocatie. De klant ontvangt een projectspecifiek Garantiecertificaat. 
In geval van een geschil kan een erkend onafhankelijk inspectie-orgaan ingeschakeld worden om de ware aard van de klacht te bepalen.  

PRODUCTENLIJST & GARANTIE

 

Productcategorie Product Merk Coating

10 jaar "Extreme" garantie
C5 omgeving
Corrosieve omgeving

> 0 m van zout water
en/of corrosieve omgeving

Vierkant Vlechtwerk Plasitor PVC Ja

Geknoopt gaas

Ursus Heavy 
Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Neen

Gelast gaas op rollen

Pantanet Essential
Pantanet Light
Pantanet Basic
PVC Neen
Gelast gaas op rollen Pantanet Family
Fortinet Protect
PVC Ja

Residentiële/Decoratieve panelen

Bekafor Classic (productie tot eind 2022) PVC Ja
Residentiële/Decoratieve panelen Bekafor Classic PES Neen
Residentiële/Decoratieve panelen Zenturo Classic
Zenturo Super
Decofor
PES Neen

Spijlenhekwerk

CreaZen PES Neen

Medium security 3D Panelen

Nylofor 3D Light II
Nylofor 3D
Nylofor 3D XL
Nylofor 3D Super
Nylofor 3D Essential
PES Neen
Medium security 3D Panelen Nylofor 3D Zincalu Super - Neen
Medium security 3D Panelen Nylofor 3D "Extreme" MTO PES
​Dubbele Coating
Ja
Medium security 3D Panelen NYL 3D + PES + EPOXY Neen

Medium Security 2D Panelen

Nylofor F
Nylofor 2D
Nylofor 2DS
PES Neen
Medium Security 2D Panelen Nylofor 2DS "Extreme" MTO HDG + PES
​Dubbele Coating
Ja

Hoge veiligheidspanelen

Securifor ZNAL Super
Securifor 2D ZNAL Super

ZNAL SUPER Neen
Hoge veiligheidspanelen Securifor
Securifor 2D
Securifor 3D
Securifor 4D 
Securifor Super 6
PES Neen
Hoge veiligheidspanelen Securifor "Extreme" MTO
Securifor 2D "Extreme" MTO
Znal Super + PES
Dubbele Coating
Ja

Privacy oplossingen

Collfort
Screeno Line
Screeno Wave
- Ja
Privacy oplossingen HoriZen Prime
HoriZen Prime XL
- Neen

Ronde palen

Ronde paal
Bekaclip (48-60-70) paal
PES Neen

Geprofileerde palen

Bekafix paal
Izifix paal
Bekasecure paal
PES Neen
Geprofileerde palen Bekafix "Extreme" paal
Bekafix Ultra paal
Bekasecure "Extreme" MTO paal
UniLox paal
HDG + PES
​Dubbele Coating
Ja

Vierkante of rechthoekige palen

Zenturo paal
Nylofor-Twilfix paal
Decofor paal
Lox paal (D, E, O) & O-Lox Super
Securifor paal

PES Neen
Vierkante of rechthoekige palen Lox (U) paal PES Neen
Vierkante of rechthoekige palen Securifor paal "Extreme" HDG + PES
​Dubbele Coating
Ja
Toebehoren Span- en Binddraad PVC-EXTR
Spanstaven PVC-EXTR
PVC Ja
Toebehoren Professionele spanners
Bekafix/Unilox bevestigingsstukken
PES Neen
Toebehoren

Professionele spanners "Extreme"
Bekafix/Unilox bevestigingsstukken"Extreme"
Bekafix/Unilox voetstuk"Extreme"
Bekafix/Unilox opstanden "Extreme"
Securifor bevestigingsstukken

HDG + PES
​Dubbele  Coating
Ja
Toebehoren Fortinet Clips Inox Ja

Prikkeldraad

Motto Zincalu 10 Neen
Prikkeldraad Motto "Extreme" Zincalu 10 Super Ja

Draaipoorten

Egidia Bekafor Classic
Egidia M50, SQ20, 2D, 3D
Zenturo 
PES Neen
Draaipoorten Robusta-Nylofor
Robusta Medium
CreaZen
HDG + PES Neen
Draaipoorten Robusta & Nylofor "Extreme" MTO HDG + PES
​Dubbele Coating
Ja
Schuifpoorten* Robusta SC & SR
Egidia SC Essential
PES Neen
Schuifpoorten* Robusta SC & SR "Extreme" MTO Epoxy + PES
​Dubbele Coating
Ja

Speed Folding gate*

Faldivia HDG + PES Neen
Speed Folding gate* Faldivia "Extreme" HDG + PES
​Dubbele Coating
Ja

Draaitrommels*

BT4/BT5 ALU + PES Neen

 

* 10 jaar garantie enkel geldig OP de coating; 2 jaar garantie op automatisatie en onderdelen van de poorten

UITSLUITINGEN

-    Betafence producten die niet opgenomen zijn in de kolom “10 jaar Extreme” in de productenlijst op de Betafence website.
-    Schade die wordt veroorzaakt door een installatie die niet overeenstemt met de instructies van Betafence wordt niet gedekt. Omheiningen die worden geplaatst bij temperaturen onder 0 °C voor producten met PVC-coating en privacy omheiningen of onder -10 °C voor producten met polyester-coating.
-    Delen van de omheining die opzettelijk ongecoat worden gelaten voor aardingsdoeleinden.
-    Schade die wordt veroorzaakt door temperaturen boven 50 °C.
-    Schade die wordt veroorzaakt tijdens de opslag, manupulatie, transformatie, installatie of na het installeren van het product. Roest veroorzaakt door het verzagen van het Betafence product (de snijrand maar ook roest als gevolg van vonken die ontstaan tijdens het snij-of zaagproces). De eventuele nadelige invloed veroorzaakt door niet-compatibele producten.. 
-    Omheiningen in direct contact met zout water of geïnstalleerd boven zout water.
-    Coatingdefecten die niet met het blote oog waarneembaar zijn op meer dan 5 meter van de omheining. Rode roest op minder dan 2 % van de totale gecoate oppervlakte per unit. Witte roest. Verkleuring van de coating en vlekken.
-    Oppervlakkige roest of putjes op het oppervlak van roestvrijstalen onderdelen kunnen optreden, maar de functie is gegarandeerd.  
-    Privacy omheining (Screeno Line, Screeno Wave, Collfort & HoriZen): beperkte vervorming zolang de functionaliteit niet wordt aangetast. Directe en indirecte schade door wind en andere extreme weersomstandigheden zoals storm met hagel en bliksem. Er zal geen degeneratie van het materiaal optreden (ook geen rot veroorzaakt door insecten of schimmels voor hout en wpc-materialen), met uitzondering van vlekken en verkleuringen. De afrasteringssystemen mogen niet worden gebruikt als valbeveiliging, zoals balkonbalustrades..   
-    Palen met holle doorsnede (bijvoorbeeld Nylofor-paal; Bekaclip-palen...) geïnstalleerd op een betonnen muur (zonder gebruik van een voetplaat) of zo geplaatst dat de bodem van de paal door beton wordt geblokkeerd (mogelijke waterinfiltratie kan niet weglopen in de bodem).  
-    Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of verkeerde toepassing, bodem- of structurele bewegingen, natuurrampen, brand, misbruik, vandalisme, oorlog, nalatigheid of het nalaten om het nodige routine-onderhoud uit te voeren.
-    In geval van een klacht zal Betafence de factuur opvragen om de aankoopdatum van de producten te verifiëren. De garantie is pas geldig wanneer de volledige betaling ontvangen werd.
-    De garantie is enkel van toepassing op de vermelde Betafence producten geïnstalleerd in Europa en gefactureerd door Betafence Belgium NV; Betafence Deutschland GmbH; Betafence GmbH; Betafence Sp. Z.o.o; Betafence Italia S.p.A. ; Betafence Espana SL; Betafence France SAS; Betafence S.R.O.; Betafence Croatia D.O.O.; Betafence Ltd en Betafence Finland OY.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE OP ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN AUTOMATISERING & ONDERDELEN VAN POORTEN

-    De werkingsgarantie van de door Betafence geleverde elektronische apparatuur, automatiseringscomponenten en slot voor poorten is beperkt tot 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de datum van ingebruikname, afhankelijk van welke het eerst wordt bereikt 
-    Poorten die niet correct volgens de instructies van Betafence werden geïnstalleerd.
-    Nalaten om de correcte werking van de poort minstens tweemaal per jaar te controleren en de poort indien nodig bij te stellen of te reinigen.
-    Poorten waarbij geen regelmatig onderhoud door een gekwalificeerd persoon werd uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de onderhoudsinstructies; een schriftelijke nota van elk onderhoud dient aanwezig te zijn.
-    Oneigenlijk gebruik van de poort.
-    Tenzij goedgekeurd door Betafence, maakt elke wijziging & of aanpassing aan de poortstructuur of automatiseringsonderdelen en het gebruik van niet compatibele automatisatie-onderdelen, de garantie ongeldig.  
-    Tenzij goedgekeurd door Betafence, maakt elke wijziging & of aanpassing aan de poortstructuur of automatiseringsonderdelen & of -parameters, de garantie en de bijbehorende CE-certificering van het product ongeldig.  
-    De CE-certificering van de Betafence poorten is gebaseerd op EN 13241-1 en EN12424.  Bijgevolg is de windbelastingsklasse van de poort gedefinieerd voor een gesloten positie van de poort en is niet geldig voor een open positie. De poort moet gesloten blijven en niet geopend worden bij windsnelheden van 50km/u of hoger.  
-    Vervorming van de vleugel van een schuifpoort zonder hitteschilden als gevolg van opwarming door de zon aan één zijde; wanneer de vleugel min of meer langs de noord-zuidas is geplaatst en in combinatie met donkere kleuren zoals RAL9005, RAL6005, RAL7016 en andere kleuren met een L-waarde (CIE 1976 Lab) lager dan 35.  

Garantievoorwaarden herzien en gepubliceerd in november 2023
D. Declercq: Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt

BEKIJK ONZE ANDERE GARANTIES


TOP